Carit Etlar

Forside | Indhold | Nyhedsmail | Om websiden | E-mail

Østerbros Teater.

Etlar-forestillinger på privatteatrene.
Om teatrene | Køge Teater | Nørrebros Theater | Sønderbros Teater | Østerbros Teater

"Tordenskjold i Dynekilen" den 31. august 1902.

Annonce.
Folkets Avis den 31. august 1902.
Østerbros Teater, der lå i Ryesgade 106 på Østerbro i København, er næsten helt gået i glemmebogen.

I begyndelsen af 1900-tallet var det "Aktieselskabet Esperance" der ejede ejendommen Ryesgade 106, og havde her en afholdsrestauration, hvor det store restaurationslokale også var teatersalen.
"Aktieselskabet Esperance" bestod af fire personer, en grosserer, en slagtermester, en viktualiehandler og en bagermester.

Carit Etlars skuespil "Tordenskjold i Dynekilen", som der bliver nævnt i annoncen, var tidligere blevet opført på Nørrebros Teater, og da Østerbros teatersal var meget lig Nørrebros teatersal, og da Ryesgade på Østerbro er en forlængelse af Ravnsborggade, hvor Nørrebros Teater lå/ligger, så det er nærliggende at tænke sig, at disse to teatre "har lånt" af hinanden.

Ved de først efterfølgende annoncer bliver "Tordenskjold i Dynekilen" ikke nævnt, så måske har man alligevel ikke opnået Augusta Etlars "forventede Tilladelse" til at opføre skuespillet, for det bliver "Jeppe paa Bjerget", og ikke "Tordenskjold" der er "på plakaten" ugen efter.

Et par år senere, i 1904, har forestillingen igen premiere, men denne gang på Sønderbros Teater på Amager. Her blev "Tordenskjold i Dynekilen" en Stor succes.
"Loppen".
Forestillingen der ledsagede "Tordenskjold i Dynekilen", "La Puce" (Loppen), var en lille farce i et akt af Wilhelm Rechendorff.
Det lille skuespil "Loppen" foregår i en provinsby, og scenen er en tarvelig stue, med en dør i baggrunden, og døre til begge sider.
I forgrunden er der nogle stole og et strygebræt, en kommode samt en vugge, og så nogle stole. Der er også et skomagerbord og noget skomagerværktøj. Og der medvirker kun 5 personer:
Jokumsen, skomagermester - 54 år.
Lotte, hans kone - 28 År.
Støjberg - logerende hos Jokumsen - 35 år.
Peter, skomagerdreng - 14 år.
Napoleon Bonaparte - 1½ år.
"Loppen" var populær på små scener, ikke mindst på grund af den enkle scenografi, som ikke krævede specielle dekorationer, men kun det man selv havde ved hånden. Skuespillet genudkom i 1929.

Selv om Østerbros Teater "kun" var et lille alkoholfrit serveringsteater, så var Østerbros Teater dog så etableret, at der enkelte steder dukker der navne op på skuespillere som var fast tilknyttet teatret, som f.eks. en Anna Jensine Inger Kjærgaard som var født i 1855, men som udover tilknytningen til Østerbros Teater er ukendt en skuespillerinde i teaterverdenen.

Mellem 1904 og 1916 var ejendommen ejet af Den Nordiske Good Pemplar Orden, som fortsatte med at drive afholdsrestaurant, og opføre skuespil i salen.
I Nordiske Good Pemplar Ordenens tid var Østerbros Teater centrum for jiddishe teaterforestillinger.
I Morten Things "Jiddish Teater i København 1906-56" kan der læses lidt mere.

Masker
- - - - - - - - - -
Kilder foruden "de sædvanlige", og de i teksten nævnte, samt egne notater:
  1. Wilhelm Rechendorff "La Puce. (Loppen)". "Original Farce i 1 Akt". Udgivet af Wulff i 1906.

© www.CaritEtlar.dk - Websiden er sidst rettet den 21/07/2018 16:59:01