Carit Etlar

Forside | Indhold | Nyhedsmail | Om websiden | E-mail

Køge Teater.

Etlar-forestillinger på privatteatrene.
Om teatrene | Køge Teater | Nørrebros Theater | Sønderbros Teater | Østerbros Teater

Teatrets begyndelse.

Teaterbygningen i Køge.
"Theatret i Køge". Gammelt postkort fra først i 1900-tallet.
Den viste jernbaneoverskæring har eksisteret lige indtil nu, hvor der nu endelig,
ca. 135 år senere, er ved at blive lavet en underføring under vej og jernbanespor.
Det er jernbanesporene mod Næstved der løber her forbi, til venstre sydpå.
Indvielsesfesten.
Annonce i Østsjællands Folkeblad,
fredag den 7. november.
Det er angående indvielsen den 9. nov.,
ugen før premieren den 15. november.
Repertoiret den første uge.
Repertoiret i dagene efter indvielsen.
Østsjællands Folkeblad den 10. november 1884.
Det var Carit Etlars skuespil ”Tordenskjold i Dynekilen” der i 1884 var åbningsforestillingen i den nye Kjøge Teater og Forsamlingsbygning.

Mandag den 17. november bringer Østsjællands Folkeblad en lille artikel fra åbningsforestillingen, der fandt sted lørdag den 15. november:
Teatret i Kjøge.
  Teatret i Forsamlingsbygningen blev aabnet i Lørdags af Skuespillerselskabet "Frem". Forestillingen indlededes med en Prolog, der blev smukt fremsagt af Fru Agnes Jensen. Derefter opførtes "Tordenskjold i Dynekilen" af Carit Etlar og den gamle Farce "Den svage Side". Det første Stykke blev i det hele spillet godt, kun syntes enkelte Skuespillere ikke ret fortrolige med Lydforholdene i det ny Teater, men den Fejl vil jo hurtigt blive rettet. Den overgivne Farce fik i hvert Fald en livlig udførelse og endte med en flot Kankan.
  Teatret var godt besøgt, dog ikke fuldt. Billetpriserne er for høje. I Kjøge, hvor et stort Publikum hidtil ikke har gaaet i Teatret, gjælder det vist nu om at lokke dette frem med gode Stykker og lave Priser.
Den lille populære farce, "Den svage Side", der ledsagede "Tordenskjold i Dynekilen", var en fordanskning af Louis François Clairville (1811-1879) og Lambert-Thibousts (1826-1867) skuespil "La corde sensible".

Kritikken af de høje priser tog Teatret til efterretning, og Østsjællands Folkeblad kunne den 19. november bl.a. fortælle:
  Det er beklageligt, at det ny Teater ikke formaar at skaffe større besøg af publikum end Tilfældet har været de seneste Aftener. En medvirkende Grund har maaske været, at de ringere pladser, navnlig Staapladserne under og paa Balkonen har været for dyre; Prisen for disse Pladser er imidlertid nedsat til 50 Øre.
Den 22. november annoncerer Østsjællands Folkeblad, at "Selskabet Frem" giver sin sidste forestilling på mandag."

På denne sidste dag, som er mandag den 24. november 1884, opførtes ”Tordenskjold i Dynekilen” ikke.

Efter at teaterselskabet er draget videre, så sker der ingen udadvendte aktiviteter på Køge Teater før en måned senere, 2. juledag, fredag den 26. december.
Da er der inviteret til "Julebal med Aftenunderholdning".
Ballet begynder klokken 19.30 og slutter først om natten, klokken 03.00. Som underholdning havde man engageret Tivoli-teatrets komiker Christian Hansen, og hver time fra klokken 20.00 blev dansen afbrudt af "humoristiske Foredrag, Sange og Monologer".

Herefter sker der ikke noget før nytårsdag, den 1. januar 1885, hvor der afholdes et stort "Folkebal" fra klokken 19.00 og til 02.00 om natten.

Årene frem.

I 1918 overtager Køge Borger og Haandværkerforening ejerskabet af Teaterbygningen, og driver teatret i små 30 år frem.

I 1946 fik teatret igen nye ejere, det var Arbejdernes Fællesorganisation, som tog over, og de istandsatte den gamle bygning, og fortsatte driften i de næste knap 50 år.

Herefter kom kommunen ind i billedet, og de sædvanlige skiftevis rygter og planer om nedrivning fortsatte op i nutiden, selv om kommunen gjorde Teaterbygningen til et slags kulturhus med mange aktiviteter.
Med de nuværende renoveringer i området er håbet at teaterbygningen bevares.

Tak til Køge Arkiverne for oplysninger og hjælp.

Teaterbygningen i nutiden.


Teaterbygningen efterår 2017.
Teaterbygningen i september 2017. Eget foto.
I arealerne omkring Jernbanen, som teaterbygningen ligger ud til, har området igennem mange år ændret sig konstant. Lige nu har der rejst sig en lang række store bygninger på denne strækning, så Teaterbygningen er blevet lidt "klemt inde". Men i forhold til den planløshed her har hersket siden S-banen i 1983 blev forlænget til Køge, er det, der er ved at ske, en klar forbedring.
Her bag teaterbygningen er Køge nye biograf netop indviet, og mellem biografen og teatret ser det ud til, at der skal være en lille åben plads, et lille torv, hvilket vil være et stort plus for området.

Masker
- - - - - - - - - -
Kilder foruden "de sædvanlige", og de i teksten nævnte, samt egne notater:
  1. Om Teaterbygningen i Køge Arkiverne.

© www.CaritEtlar.dk - Websiden er sidst rettet den 21/07/2018 16:59:01