Om websiden Carittlar.dk.
Carit Etlar

Forside | Indhold | Nyhedsmail | Om websiden | E-mail


Websiden CaritEtlar.dk

Om websiden.

Websiden her er en privat webside, og er et fritidsprojekt. Men du er meget velkommen.

En livslang interesse for Carit Etlar resulterede i nogle kasser med udklip, papirer, citater, originale bøger, billeder og postkort o.s.v. Alt egentlig samlet uden noget bevidst formål.
En snak med nogle venner om hvad jeg skulle stille op med alt dette materiale, førte til at jeg blev foreslået at oprette en webside. Det gjorde jeg så for mange år siden, som en del af min egen private webside, og lukket for andre end dem som havde en kode.

Efterfølgende blev Etlar skilt ud som en selvstændig webside. I begyndelsen delvis lukket og med login, men nu er alt login fjernet, og det hele ligger frit tilgængelig. Skulle du møde en rest af dette fortidige login, så mail tilbage, så vil det blive fjernet.

Alt her på websiden er som nævnt frit tilgængeligt - men ikke til videresalg, men det må derimod gerne foræres væk.
Cookies.
Enkelte steder bliver her brugt php-session-cookies til navigation på siderne.
Det er til internt praktisk brug, og da du ikke har opgivet noget personligt om dig selv, da du klikkede ind på websiden, kan der ikke eksistere noget personligt om dig, og der bliver således heller ikke gemt noget om dig.
Disse få session-cookies forsvinder igen når du forlader websiden.
Billeder.
Billeder og fotos og alle postkortene der er vist her på websiderne, ejer jeg selv fysisk, med mindre andet er anført.
Alle billeder her på websiden er gengivet i den størrelse de ses i her på websiderne, det vil sige små billeder. Skulle du i en eller anden forbindelse have brug for et billede i en større størrelse, så prøv at sende en mail.
Mobilversion.
Da websiden i sin tid blev oprettet, blev her også påbegyndt en mobilversion af websiden. Dette er helt forladt og opgivet, for der var meget få der "klikkede ind" med mobilen.
Nyhedsmail.
Månedens nyhedsmail bliver så vidt muligt sendt en gang om måneden. Datoen ligger ikke fast, den afhænger lidt af hvor megen tid jeg har til rådighed.
Nyhedsmailen er gratis og helt uforpligtende, og der følger ikke reklamer med. Tilmeld dig her...
Man kan selvfølgelig framelde sig igen.
Er der fortalt alt om Etlar her på websiderne?
Nej, slet ikke. Her er kun nogle påbegyndte brudstykker af hans liv, samt omtale af nogle af hans fortællinger, med hovedvægten lagt på det mindre kendte af hans forfatterskab.
Er websiden velskrevet?
Nej, for som nævnt ovenfor så bliver det hele stykket sammen af små citater mange steder fra, og teksten er slet ikke skrevet i een lang sammenhæng. Men det bliver forsøgt at gøre det skrevne nogenlunde læseligt.
Er der fejl i det skrevne?
Ja, det må her være, men her er ikke bevidste faktuelle fejl. Og hvis der bliver gjort opmærksom på faktuelle fejl, så bliver de forsøgt rettet.
Stave og skrivefejl er derimod desværre uundgåelige, for det ville kræve en fastansat til konstant at læse korrektur. Og da der ikke er nogen økonomi involveret i websiden her, og heller ikke skal være det, så er det ikke en mulighed.
Men på frivillig basis bliver her løbende foretaget korrekturlæsning. Også nogle af de tidlige websider bliver af og til gennemgået. Men jeg må erkende, at det ikke sker med 100% grundighed, på trods af at det er målet.
Det skrevne.
De originale gamle tekster er meget ofte skrevet i store tekstblokke, hvilket gør teksten svær at læse. Derfor er der ofte sat ekstra linjeskift ind, for ellers er det originale gamle skrevne næsten ulæseligt.
Men udover dette er de originale tekster bibeholdt som de er. Dog er regulære fejl i det oprindelige rettet, og tegnsætningen er generelt gjort ensartet af praktiske og computermæssige årsager.
Hvis du vil have de helt originale tekster, så må du gå til kilderne. Der er så vidt muligt lavet kildehenvisninger, og Det kongelige Bibliotek har det meste af det der her på websiden er omtalt.

Den tekst som jeg selv, og nogle få andre, har skrevet her på websiden, kan der rettes kritik imod, for her bliver der taget nogle få friheder i forhold til det officielle danske sprog.
Nogle nyere stavemåder kan og vil jeg ikke acceptere. Jeg vil blot anføre et par eksempler:
Drikken te staver jeg med et "h" i midten: the.
Det andet eksempel er, at jeg skriver dobbelte e'er i en og et, når der skal lægges "tryk på" ordet, det vil sige: een eller eet.
Du vil kunne finde nogle flere af disse "særheder" i mit skrevne.

Jeg synes at Dansk Sprognævn, efter min mening, har svigtet det danske sprog i årtier.
Da den elektriske skrivemaskine vandt indpas for mange år siden, så vedtog man fornuftigvis, at der ikke skulle mellemrum efter et ord og f.eks. et efterfølgende udråbstegn eller spørgsmålstegn, for den elektriske skrivemaskine kunne finde på at sætte linjeskift ind ved mellemrummet, således at spørgsmålstegnet eller udråbstegnet stod alene på en ny linje.
Her på websiden bliver noget tilsvarende bestræbt: at sætninger slutter med et komma eller et punktum, hvad enten der er anførelsestegn eller parenteser i sætningen, eller ej. Jeg har indrettet stavekontrollen efter dette.
Er websiden videnskabelig?
Nej, websiden er ikke videnskabelig. Så hvis du selv "går på opdagelse" i historien omkring Etlar, så vil du helt sikkert finde flere detaljer, end de her på websiden fortalte.
Og du vil sikkert andre steder finde noget om Etlar som er mere velskrevet - men også noget der er mere tørt og ligegyldigt.
Det tekniske.
Der er ikke brugt noget egentligt eller specielt program til at skrive websiden med, udover almindelige tekstprogrammer. Her er som udgangspunkt brugt Notepad++, som er et fortrinligt program til html og php kode.

Alle de nyere browsere burde kunne vise websiden nogenlunde korrekt. Også Microsofts browser, som der ellers tidligere har være problemer med. Hvis du har problemer med websidens udseende så må du opdatere din Browser.

Websiden ligger hos Megahost som er meget stabil, og firmaet er yderst professionelt, og til en særdeles fornuftig pris.
Henning Jensen.

Gamle bøger.

© www.CaritEtlar.dk - Websiden er sidst rettet den 21/07/2018 16:59:01