Om websiden Carittlar.dk.
Carit Etlar

Forside | Indhold | Nyhedsbrev | Leksikon | Om websiden | Hjælp | E-mail


Websiden CaritEtlar.dk

Om websiden.

Websiden her er en privat webside, og et fritidsprojekt. Men du er meget velkommen.

En livslang interesse for Carit Etlar resulterede i et par kasser med udklip, papirer, citater, originale bøger, billeder og postkort o.s.v. Alt egentlig samlet uden noget bevidst formål.
En snak med nogle venner om hvad jeg skulle stille op med alt dette materiale, førte til at jeg blev foreslået at oprette en webside. Det gjorde jeg så for mange år siden som en del af min egen private webside, og lukket for andre end dem som havde en kode.

Efterfølgende blev Etlar skilt ud som en selvstændig webside. I begyndelsen delvis lukket og med login, men nu er næsten alt login fjernet, og det hele ligger frit tilgængelig. Skulle du møde en rest af dette fortidige login så mail tilbage, så vil det også blive fjernet.

Alt her på websiden er alt som nævnt frit tilgængeligt - men ikke til videresalg, men det må derimod gerne foræres væk.
Cookies.
Enkelte steder bliver her brugt php-session-cookies til navigation på siderne.
Det er til internt praktisk brug, og da du ikke har opgivet noget personligt om dig selv da du klikkede ind på websiden, kan der ikke eksistere noget personligt om dig, og der bliver således heller ikke gemt noget om dig.
Disse få session-cookies forsvinder igen når du forlader websiden.
Nyhedsbrev.
Månedens nyhedsbrev bliver skrevet den første weekend i måneden, og nyhedsbrevet bliver så sendt i den efterfølgende uge efter weekenden. Det vil sige i ugen efter den 7. i måneden. Datoen ligger ikke fast, den afhænger lidt af hvor megen tid der er til rådighed.
Det er gratis og helt uforpligtende at modtage nyhedsbrevet, og man kan selvfølgelig framelde det igen.
Er her alt om Etlar her på websiden?
Nej slet ikke. Her er kun nogle påbegyndte brudstykker af hans liv, og omtale af nogle af hans fortællinger, med hovedvægten på det mindre kendte af hans forfatterskab.
Er websiden velskreven?
Nej, for som nævnt ovenfor så bliver det hele stykket sammen af små citater mange steder fra, og teksten er slet ikke skrevet i een lang sammenhæng. Men her bliver forsøgt at gøre det skrevne nogenlunde læseligt.
Er der fejl i det skrevne?
Ja, det må her være, men her er ikke bevidste faktuelle fejl. Og bliver der gjort opmærksom på faktuelle fejl, så bliver de forsøgt rettet.

Stave og skrivefejl er derimod uundgåelige, for det ville kræve en fastansat til konstant at læse korrektur. Og da der ikke er nogen økonomi involveret i websiden her, og heller ikke skal være det, så er det ikke en mulighed.
Men på frivillig basis bliver her løbende foretaget korrekturlæsning. Også nogle af de tidlige websider bliver af og til gennemgået. Men jeg må erkende, at det ikke sker med 100% grundighed, på trods af at det er målet.
Det skrevne.
De originale gamle tekster er meget ofte skrevet i store tekstblokke, hvilket gør teksten svær at læse. Derfor er der ofte sat ekstra linjeskift ind, for ellers er det originale gamle skrevne næsten ulæseligt.
Men udover dette er de originale tekster bibeholdt som de er. Dog er regulære fejl i det oprindelige rettet, og tegnsætningen er generelt gjort ensartet af praktiske og computermæssige årsager.
Hvis du vil have de helt originale tekster, så må du gå til kilderne. Der er så vidt muligt lavet kildehenvisninger, og Det kongelige Bibliotek har det meste af det der her på websiden er omtalt.

Den tekst som jeg selv, og nogle få andre, har skrevet her på websiden, kan der rettes kritik imod, for her bliver der taget nogle friheder i forhold til det officielle danske sprog.
Nogle nyere stavemåder kan og vil jeg ikke acceptere. Jeg vil blot anføre et par eksempler:
Drikken te staver jeg med et "h" i midten: the.
Det andet eksempel er, at jeg skriver dobbelte e i en og et, når der skal lægges "tryk på" ordet, det vil sige: een eller eet.
Du vil kunne finde langt flere af disse "særheder" i mit eget skrevne.
Jeg synes at Dansk Sprognævn, efter min mening, har svigtet det danske sprog i mange år.

Da den elektriske skrivemaskine vandt indpas for mange år siden, så vedtog man fornuftigvis, at der ikke skulle mellemrum efter et ord og f.eks. udråbstegn og spørgsmålstegn, for den elektriske skrivemaskine satte ofte linjeskift ind ved mellemrummet, så spørgsmålstegnet eller udråbstegnet stod alene på en ny linje.
Her på websiden bliver det tilsvarende bestræbt, at sætninger slutter med et punktum, hvad enten der er anførelsestegn eller parenteser i sætningen.
Er websiden videnskabelig?
Det afhænger af hvad man lægger i det. Så hvis du selv "går på opdagelse" i historien omkring Etlar, så vil du helt sikkert finde flere detaljer, end de her på websiden fortalte.
Og du vil sikkert andre steder finde noget om Etlar som er mere velskrevet - men også noget der er mere tørt og ligegyldigt.
Billeder.
Billeder og fotos og alle postkortene ejes for næsten alles vedkommende fysisk, med mindre andet er anført. Alle billeder her på websiden er gengivet i den størrelse de ses i på websiden, det vil sige små billeder. Så vidt muligt bliver der angivet kildeoprindelse på billederne.
Mobilversion.
Da websiden i sin tid blev oprettet blev her også påbegyndt en mobilversion af websiden. Dette er helt forladt og opgivet, for der var meget få der "klikkede ind" med mobilen.
Det tekniske.
Der er ikke brugt noget egentligt eller specielt program til at skrive websiden med, udover almindelige tekstprogrammer. Her er som udgangspunkt brugt Notepad++, som er et fortrinligt program til html og php kode.

Alle de nyere browsere burde kunne vise websiden nogenlunde korrekt Også Microsofts browser, som der ellers tidligere har være problemer med. Hvis du har problemer med websidens udseende så må du opdatere din Browser.

Du er velkommen til sende en mail.

Websiden ligger hos Megahost som er meget stabil, og firmaet er yderst professionelt.
Henning Jensen.

Gamle bøger.

© www.CaritEtlar.dk - Websiden er sidst rettet den 19/08/2017 20:49:51