Carit Etlar

Forside | Indhold | Nyhedsmail | Om websiden | E-mail

Kilder.

En begyndende liste med kildehenvisninger.

Her på websiden CaritEtlar.dk er de fleste link-henvisninger til "Den Store Danske" og Internet Archive.
En del links er endnu til Wikipedia, men disse links vil efterhånden blive erstattet af links til andre websteder.

Som brugte kilder er herunder en begyndende liste. Foruden disse er der brugt almindelige opslagsværker og leksikoner, aviser og tidsskrifter. Og så selvfølgelig de mange udgaver af Etlars, Augusta Etlar og Anna Brosbølls værker og arbejder. Hvor forordet eller andre bemærkninger er interessante, er værkerne medtaget på listerne herunder.
Ligeledes er her brugt egne notater og udklip.
Og så er nogle internetsøgninger benyttet, f.eks. til KVINFO's webside, men ellers er der hovedsagelig brugt kilder i fysik form samt arkivbesøg.
En stor tak til Solrød og Køge Bibliotek, som beredvilligt skaffer næsten alt jeg bestiller hjem, og stillet til min rådighed.

Angående internetsøgninger så er der stadig for mange faktuelle fejl i det man finder. Næsten alt på Internettet er kopieret af efter andet der i forvejen befinder sig på Internettet, så fejl går igen, igen, og senere rettelser er nærmest umulige.

Arkiver m.m.
Rigsarkivet.
Det kongelige Bibliotek.
Statsbiblioteket i Aarhus.
Frederiksberg Stadsarkiv.
Københavns Stadsarkiv.
Gentofte lokalhistoriske Arkiv.
Arkiverne omkring Frederikssund.
Vejby-Tibirke Selskabet.
Gribskov Stads og Lokalarkiv.
Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv. Høje Taastrup.
Vestre Kirkegårdskontor i København.
Helsingør Byhistorisk Arkiv.
Østerbro Lokalhistoriske Arkiv.
Danmarks Pædagogiske Universitet. Emdrupvej København.
Stenløse Lokalarkiv.
Engesvang Lokalhistoriske Arkiv.
Nasjonalbiblioteket i Oslo.
Kungliga biblioteket i Stokholm.
Deutsche National Bibliotek.
Koninklijke Bibliotheek. Holand.
National Biblioteket. Finland.
Morsø Lokalhistoriske Arkiv.
Fjends Egnshistoriske Forening.
Staatsbibliothek-Berlin.
Danskebilleder.dk.
Egvad egnshistoriske Samling.
Indenfor Voldene.
Gamle vejvisere.
Litteratur.
"Hvem kalder". Astrid Ehrencron-Kidde. Erindringer udgivet af Gyldendal i 1960.
"Dansk Kvindesamfunds Historie gennem 40 Aar". Gyrithe Lemche. Gyldendal 1939.
"Sophie Alberti". Helle Hvenegård-Lassen. Books on Demand 2008(?).
"Drengen drømte". Anton Hansen. Erindringer bd. 1. Forlaget Fremad 1974.
"Huse i Tibirke Bakker". Thorkel Dahl. Kunstakademiets Arkitektskoles Forlag 1989.
"Morten Pontoppidan". bd. I og II. P. G. Lindhardt. Biografi udgivet af Munksgaard i 1953.
"Minder". Carit Etlar og Augusta Etlar. Alle tre udgivelser 1896 og 1907 og 1914.
"I Samliv med Carit Etlar". bd. I og II. Augusta Carit Etlar. Udgivet af Branners Forlag i 1924.
"Carit Etlars Juleaften og sidste Dage". Augusta Carit Etlar. Udgivet af Det jydske Forlag i 1902.
"Træk af Carl Brosbølls Liv og Hjem". Anna Brosbøll. Pios Forlag 1909.
"Før det dages". Jeppe Aakjær. Gyldendal 1929.
"Folketeatret 1845-1945". Robert Neiiendam. Thanning og Appel 1945.
"Thalia i Provinsen". Gunnar Sandfeld. Universitetsforlaget i Aarhus 1962.
"Komedianter og skuespillere". Gunnar Sandfeld. Nyt nordisk Forlag - Arnold Busk 1971.
"Teaterkunst på små scener". Gunnar Sandfeld. Nyt nordisk Forlag - Arnold Busk 1969.
"Bogen om Thorvald Plum". Emil Steenvinkel. Kirkeklokkens Forlag 1979.
"H. C. Andersens Dagbøger".  1-13. Gads Forlag, 1971-76.
"Kjøbenhavns Folketeater (1857-1882)". Af Carl Bayer.  - Reitzels Forlag 1882.
"Folketeatrets Historie" - Af F. Zachariae. Udgivet af Hassing Forlag. Uden år.
"Minder" Bd. II. - Af Zakarias Nielsen. Nordisk Forlag 1911.
"En praktisk Idealist". En bog om Chr. Erichsen. Aarhus 1927.
"Scenens Navne". 1. Del. "Skikkelser og Indtryk" af Peter Fristrup. - Jespersens Forlag 1913.
"Fra Fjeld og Dal". Novellesamling, heri fortællingen "Artist". - Gyldendalske boghandel 1875.
"Christiania Theaters Historie". J. W. Cappelens Forlag. Christiania 1899.
"Thalia i Provinsen". Af Jakob Jakobsen. Vejle Amts Aarbøger V. Uden årstal.
"Fremmed Skuespilkunst". Af Edvard Brandes. Philipsens Forlag. København 1888.
"Casino". Af Robert Neiiendam. Korchs Forlag. København 1948.
"Foran og bag Kulisserne". Af Vilhelm Petersen. Hage og Clausens Forlag. København 1931.
"Budstikken" - 13. årgang 1864. F. E. Boisen. Iversens Forlag 1864.
"Nordslesvigsk Søndagsblad" 1908. M. Jessen. Trykt i "Flensborg Avis".
"Felttogene 1848-49-50". Af Vilhelm Holst. Thieles Bogtrykkeri - København 1852.
"1864" Af Oberst F. C. Schiøtt. Nordstjernens Hovedexpedition - København 1889.
"Svend Gønge - Snapphanekaptajn" 1 + 2. Af Mark E Jensen. Privattryk og udgivelse. Julen 1992.
"Gjøngehøvdingen Svend Poulsen". Af Severin Kjær. Udgivet af Danske Skaansk Forening 1974.
"D. G. Monrad Deltagelse i Begivenhederne 1864". Ved Aage Friis. Nordisk Forlag 1914.
"Digte af Petöfi". På Dansk ved C. H. de Thurah. Schønbergs Forlag 1867.
"Sognepræst Chr. H. de Thurah". Miloske Bogtrykkeri. Odense 1915.
"Danske Læsestykker". Udgivet af Borchsenius og Winkel Horn. Gyldendal 1884.
"Teaterminder". Af Sophie Reimers. Cammermeyers Forlag. Kristiania 1919.
"Hver 8 Dag". Tidsskrift/ugeblad. Diverse årgange 1896-1928.
"Jyske Skøjere og Rakkere". H. P. Hansen. Hassings Forlag 1952.
"Vestjyder". Mylius-Erichsen. Forlaget Vældgungerne 2007.
"Teatret". Tidsskrift 1901- 1931. Corneliussens Kunstforlag.
"Blæksprutten". Diverse årgange. Nordisk Forlag - Ernst Bojesen.
"Frederiksberg By". Adamine Gerber. Historisk Topografisk Selskab for Frederiksberg. 1955.
"Illustreret Familie-Journal". Carl Aller. 1876-1927.
"Ansigter fra Heden". Tage Heft. Forlaget Danmark. 1940.
"Hedebogen". Udgivet af Adolf Jacobsen. København 1909.
"Af Abraham-Sønnernes Saga". Af K.H. Lideaard. Nordisk Forlag 1944.
"Tatere og Natmandsfolk". Af F. Dyrlund. Gyldendal. 1872.
"Tatere og Rejsende". Af Anders Enevig. Forlaget Fremad. 1965.
"Over Taarn og Tage". Af Laurits Johansen. Forlaget Danmark. 1911.
"Theatre For The People". Af Cecil W. Davies. Manchester University Press. 1977.
"Geschichte der Volksbühne Berlin". Af S. Nestriepke. Volksbühnen Verlag. 1930.
"Illustreret Dansk Literaturhistorie". Af Vilhlem Østergaard. Gyldendal - Nordisk Forlag 1907.
"Vort Hjem". Redigeret af Emma Gad og Sofie Holten. Det Nordiske Forlag - Ernst Bojesen - 1903.
"Litteraturen i Danmark". Politikens Forlag 1967.
"Dansk Folketidende". Diverse årgange. Udgivet af Sofus Høgsbro.
"Minder fra Øresundskysten". Af Richard Petersen. Schønbergs Forlag 1891.
Artikler m.m.
"Aftenposten" Norge. Den 18. november 1913. Lille artikel om betalingen af Etlars forfatterskab.
"Fra Svend Poulsen til Gøngehøvdingen". Tidsskriftet "Siden Saxo". Nummer 2, 2003.
"Aarets Gang" 1889. Tidsskrift. Heri et digt af Carit Etlar.
"Illustreret Tidende". Den 20. oktober 1878. Carit Etlars rejseskildring "Fra Skagen".
"Illustreret Tidende". Den 19 februar 1882. Augusta Etlars rejseskildring fra Soulac.
"Illustreret Tidende". Den 17. maj 1903. Statuen af Etlar afsløres ved "Brødrehøj" i Gentofte.
"Illustreret Söndags-Journal". Nr. 46-52. Jordans Forlag 1880.
"Danmark - Illustreret Familiealmanak" Udgiven af Den danske Presse. Det nordiske Forlag 1902.
"Digerpræsten Blichers mærkelige Ven og Beundrer". Af H.  P. Hansen. Randers Amtsavis, 30. juli 1955.
"Sneedorff Birch". Af Chris Parø. Kronik - Fyens Stiftstidende. Den 8. december 1961.
 © www.CaritEtlar.dk - Websiden er sidst rettet den 21/07/2018 16:59:01