Carit Etlar

Forside | Indhold | Nyhedsmail | Om websiden | E-mail

Etlar og Hasselriis og "Danmarksmonumentet".

Augusta Etlar fortæller.


Danmarkksmonumentet.
Eget foto en trist decemberdag 2015.
Ikke i første, men i 2. og 3. udgaven af "Carit Etlars Minder fortalte af ham selv" skriver Augusta Etlar:

I 1896 besøgte saaledes Kunstakademiets Direktør Kammerherre Meldahl Carit Etlar i Anledning af den Indsamling af Valgsprog, som han dengang foretog til Indridsning i Hasselriis' Danmarksmonument under Kongeparrets Billeder. Denne Sentens maatte helst være saa kortfattet som mulig, af blivende Værd som den Sten, hvori de skulle hugges, burde dog tillige udtrykke Folkets Følelse, der kom til et saa gribende Udtryk ved Kongeparrets Guldbryllup. maatte, skulde, burde kort sagt udtrykke det størst mulige i den mindst mulige Udtryksform.
"Det er ikke let, det," sagde Brosbøll, da han havde hørt Kammerherrens Forklaring til Ende.
"Engang skrev De et saadant kort og fyndigt Eftermæle for Blicher," svarede Meldahl. "Kan De huske:

Han led og savned, bad sit Folk om Brød!
Og det gav ham en Sten - da han var død."

"Ja Ploug bad min jo skrive noget til deres Mindesten," sagde Brosbøll smilende, "men de vilde nok ikke bruge det, da de fik det."
"Denne Gang skulde det alene udrykke vor dybe Følelse, saadan en altomfattende, en for tid og Fremtid," insisterede Meldahl.
Lidt efter var Kammerherren borte, og Brosbøll gik ind for at sove Middag. Da jeg noget senere kom ind for at kalde til Eftermiddagskaffe og trak det mørke Gardin til Side, der altid var nede for Sommerfluerne, laa der en beskrevet Lap Papir paa Natbordet.
"Det skulde være til Kongen og Dronningens Sten," sagde Brosbøll, "se om det dur." Der stod:

Jer Kærlighed gav I til alle hen,-
Vor Kærlighed give vi eder igen!"

Carit Etlars tekst til Danmarksmonumentet blev alligevel ikke brugt.

"Danmarksmonumentet" i Østre Anlæg i København.
Godt gemt af vejen står denne store mindestatue, som er udført af Louis Hasselriis, på "Pücklers bastion" i Østre Anlæg ved Østerport Station i København.

Denne bastion i det gamle fæstningsanlæg omkring København, har navnet Pückler efter den hollandske officer Eustachius Pückler, der var leder af forsvaret på denne del af volden, under stormen på København i 1659. Det samme forsvar af byen som også "gøngehøvdingen" deltog i.

Dette omkring 10 meter høje monument blev rejst til ære og minde om Christian 9. og dronning Louises guldbryllup den 26. maj 1892. Dette guldbryllup blev fejret uden sidetykke med festligheder i nær og fjern. Og medaljer og pompøse festskrifter blev udgivet.
Midlerne til statuen var skaffet gennem indsamling fra private, og statuen på toppen forestiller "Mor Danmark" med Dagmarkorset om halsen, bærende Guldhornene, og det danske rigsvåben med "de tre danske løver".
Det er en rigtig dansk "Brynhilde"!

Monumentet blev rejst foran Statens Museum for Kunst kort efter dette museums indvielse i 1896, og stod her indtil 1919. Så bøjede man sig for kritikken af monumentet, som derefter blev flyttet til sin nuværende plads, på oppe på Volden, et stykke til højre bag Statens Museum for Kunst.

Tidsskriftet "Hver 8 Dag" havde i 1897 en stor artikel om indvielsen, samt en kritik af statuen, klik og læs her...

Du kan læse nogle flere af Etlars sentenser her...

"Hvad er der blevet af tavlerne på bagsiden?


Forsiden.
Dette er den nederste tavle på forsiden, som er nogenlunde intakt.

Den ene tavle på bagsiden.
På bagsiden mangler begge tavler. Dette er "hullet" hvor den venstre
engang har været. Er tavlerne stjålet eller blot fjernet af kommunen?

Til trods for at jeg siden jeg var ung af og til har besøgt "Mor Danmark", så erindrer jeg ikke hvad der stod på de to manglende bronzetavler?
- - - - - - - - - -

Svar fra Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme, på en mail sendt herfra websiden i marts 2015.
I svaret bliver der fortalt at det er dem, altså Staten, Danmarksmonumentet hører under. Mailen fortæller også at de to manglende plader er stjålet, samt at der ingen tekst stod på dem, og at "Styrelsen ikke for øjeblikket har mulighed for at få pladerne genskabt".
Hermed en tak til Styrelsen for svaret.

- - - - - - - - - - ooo0oo - - - - - - - - - -


© www.CaritEtlar.dk - Websiden er sidst rettet den 21/07/2018 16:59:01