Logo

Dette er et lille internt leksikon med forklaringer og oplysninger tilknyttet websiden.
Hvis du vil vide mere om emnet så brug Google eller Bing.


Oprettet 2015-03-31 18:37:19.
Sofus Elvius.

Billede.
Sofus Elvius er blevet nævnt som ven med Carit Etlar, og i forbindelse med Etlars arbejde i udlånet på Det Kongelige Bibliotek må de have mødt hinanden mange gange.
Sophos Hellenos Elvius (1849-1921) var oprindelig ansat i Livs-forsikringsanstalten, men er husket som personalhistoriker.

Efter Etlars død var det Elvius der indsendte Etlars ønske om at blive begravet i "Brødrehøj" videre til Kirkeministeriet.
To dage efter Etlars død, den 11. maj år 1900, skriver dagbladet Dagens Nyheder bl.a.:
Carit Etlars Grav. Carl Brosbøll kjøbte for nogle Aar siden "Brødrehøj", der ligger op til hans Villa i Gjentofte; han ønskede at blive jordfæstet i denne Høj, der mindede ham om Jylland. Hans skriftlige Ønske derom er igaar af hans mangeaarige Ven, Justitsraad Sofus Elvius bleven indsendt til Kirkeministeriet
Sophos Hellenos Elvius blev født den 3. april 1849, og døbt 2. pinsedag, den 28. maj 1849, i Holmens Kirke i København.

Sofus Elvius bliver som 33-årig viet den 31. marts 1882. Elvius bor da i Viktoriagade 21, på 3. sal.
Hans brud, der ligeledes er 33 år gammel, er frøken Christine Elisabeth Appel, der bor på Gasvejen 11, på 2. sal. Christine Elisabeth Appel var født i Maribo den 23. april 1849. (Gasvejen er den nuværende Gasværksvej på Vesterbro i København).

Bruden bliver ført til alteret af sognepræsten fra Våbensted ved Maribo Hans Barfod, og brudgommen af fabrikant Brasen der bor i Prinsessegade 50 i København.
Vielsen finder sted i Mathæuskirken på Vesterbro i København, og bliver forrettet af Pastor Stein.

Disse to gader, Gasvejen og Viktoriagade, er parallelgader ved siden af hinanden på Vesterbro, så det er uomgængeligt at de to har truffet hinanden i det daglige.

Elvius blev 72 år gammel og døde i sit hjem i Gothersgade 103, 3. sal, den 22. august 1921. Som dødsårsag er der i kirkebogen skrevet "Nephritis chron" (chronica) - en kronisk nyresygdom.
Ifølge Berlinske Tidende den 23. august 1921, så havde Elvius været udsat for et alvorligt færdselsuheld året før sin død. Han var blevet påkørt af en "automobil" i Sølvgade. Efter uheldet havde han ligget flere måneder på hospitalet.

Elvius bliver begravet på Frederiksberg gamle kirkegård den 27. august. Han efterlod sig en hustru: Kirstine Elvius.

I kraks Vejviser 1922 bor Justitsraadinde C. E. Elvius på adressen Gothersgade 103, 3. sal.
Justitsraadinden dør den 18. februar 1929, også hjemme i lejligheden i Gothersgade. Dødsårsagen er ifølge kirkebogen: lungebetændelse.
Hun blev 79 år gammel, og hun bliver begravet fire dage senere ved siden af sin mand på Frederiksberg gamle Kirkegård, den 22. februar 1929.
Gravstedet er siden sløjfet.

- - - - - - - - - -
Kilder foruden de sædvanlige og de i teksten nævnte og egne notater:
  1. Billedet af Sofus Elvius er fra Berlinske Tidende den 23. august 1921.
  2. Dis-Danmark: Wads Sedler.
Tilføjet af: Henning Jensen.