Logo

Dette er et lille internt leksikon med forklaringer og oplysninger tilknyttet websiden.
Hvis du vil vide mere om emnet så brug Google eller Bing.


Oprettet 2016-04-22 08:33:09.
Frederik Karl Kristian Hansen-Reistrup.

Keramiker, billedhugger, maler og illustrator.

I "Allers illustrerede Konversationsleksikon", 2. forøgede udgave udgivet 1909, i bind 5 på side 263, står der følgende om Hansen-Reistrup:
Hansen-Reistrup, dansk Billedhugger, født 1863 i Valby ved København. Gik en Tid paa Akademiet, arbejdede dernæst paa den kgl. Porcelænsfabrik og i Paris, hvor han tilegnede sig stor teknisk Færdighed.
 Af hans Arbejder nævnes nogle Mosaiker med Måger og Fisk i Københavns nye Raadhus, en stor Frise paa den nye Glyptoteksbygning i København; endvidere har han foretaget Udsmykningen af Aarhus Teater, Posthuset og Stadsbiblioteket, Marselisborg m.m. Blev 1888 kunstnerisk Leder af Kählers Keramikværk i Næstved og har dertil udført en Mængde Vaser og Krukker.
Rejste 1899 i Kaukasus sammen med Forfatteren Hans Kaarsberg og gav Illustrationer til dennes Bog "Stort Vildt".

Hansen-Reistrup og Næstved.

Reistrupvej.
Hansen-Reistrup foran sin villa, med datteren Livf i hånden. Et gæt kunne være at det er
hustruen Johanne Katrine Hansine Jonasson og sønnen Urban der er i haven foran huset.
Allerede i Hansen-Reistrups egen tid blev vejen opkaldt efter ham: Reistrupvej.
Vejen og villaen eksisterer endnu. Gammelt Postkort, som er postsendt i 1907.

Hansen-Reistrup tegnede og stod selv for opførelsen af sit hus på Reistrupvej nummer 9, som han opførte i 1897. Til højre udenfor billedet løber Susåen.
Idyllen på Reistrupvej ovenfor, er i vore dage forsvundet. På billedet umiddelbart efter Reistrups hus, er der et højt plankeværk tværs over billedet, og bag plankeværket er de to bagvedliggende huse væk, og her løber den dobbeltsporede "Havnevej".

Frederik Karl Kristian Hansen-Reistrup blev født i Valby den 22. april 1863.
Hansen-Reistrup blev sidst i 1880'erne tilknyttet keramikfabrikken Herman A. Kähler i Næstved som kunstnerisk leder af værkstedet.

Anden søndag efter påske, den 20. april 1890 bliver billedhugger ungkarl Frederik Carl Christian Hansen på 26½ år fra Næstved gift med Johanne Cathrine Hansine Jonasson på 25 år i Mathæuskirken på Vesterbro i København af provst Levinsen.
Ølhandler Peter Chr. Hansen fra Nakskov fulgte bruden til alteret, og lerbrænder Herman Kähler fra Næstved fulgte den unge Hansen-Reistrup til alteret.
Ægteparret Hansen-Reistrup fik to børn:
  1. Urban Hansen-Reistrup. Født 10. marts 1893 i Næstved. - Død i 1973. Han blev arkitekt og som hovedsagelig virkede i Næstved. Urban Hansen-Reistrup boede og arbejdede i villaen Reistrupvej 9, som han overtog efter forældrene.
  2. Livf Hansen-Reistrup. Født 19-3-1898 i Næstved. - Død sidst i 1970'erne.
Ved folketællingen i 1930 bor Reistrups enke Johanne i huset sammen med sønnen Urban. Urban er da 37 år gammel og er i folketællingen betegnet som kunstmaler og arkitekt

Hansen-Reistrup skulle især være kendt for løver støbt i beton, der skulle stå flere steder i Næstved. Men jeg husker imidlertid kun een Reistrup-løve som stod i en villahave, og denne løve er for længst er borte.

Illustrationer til skuespillet "Gøngehøvdingen."

Illustration fra Gøngehøvdingen.
Karen og Svend Gønge tegnet af Hansen-Reistrup.
Fra "Børnenes Bogsamling" nummer 24.
Illustration af Karl Hansen-Reistrup, fra bogudgaven af Etlars og Augusta Etlars skuespil "Gøngehøvdingen", fra "Børnenes Bogsamling" nummer 24.
Hansen-Reistrup tegnede 23 illustrationer til denne udgave af "Gøngehøvdingen".

Subskription.
"Børnenes Bogsamling".
Fra side 2 på omslaget af subskriptionsudgaven.

I den heftede subskriptionsudgave fra 1906 findes tegningen til højre på side 124.
I den indbundne røde udgave fra 1910 findes tegningen på side 128.

De to andre skuespil i denne "Børnenes Bogsamling" er "Salomon Baadsmand", som er i det 24. bind, samt "Peder Tordenskjold" som er i det 25. bind af "Børnenes Bogsamling".
Disse to andre skuespil i bogsamlingen har begge illustrationer af Poul Steffensen. Hvorfor Chr. Eriksens Forlag ikke også brugte Steffensens tegninger til denne udgave af "Gøngehøvdingen", har jeg ingen forklaring på.

Død og begravelse.

Hansen-Reistrup døde på "Finsens Lysinstitut" på Østerbro i København den 19. marts 1929, og blev begravet den 24. marts 1929 fra Sankt Mortens kirke i Næstved, men begravelsen er indført i Sankt Peders kirkebog.
Gravsten.
Karl Hansen-Reistrups gravsten på Næstved gamle kirkegård på Præstøvej. Eget foto 2012.
Den lille mærkat foran gravstenen var kirkegårdens besked om at man planlagde at sløjfe gravstedet.
Jeg klagede straks på kirkegårdkontoret, og flere andre gjorde det samme, så til sidst vandt fornuften,
og gravstedet blev bevaret.

På et par af websiderne om krigen i 1864 er der også tegninger af Hansen-Reistrup. Her forsiden af oberst Schiøtts "1864", og på siden her om Niels Kjeldsen.

Link til mere om Hansen-Reistrup.

Originale illustrationer.

Desværre er det aldrig lykkedes mig at finde en af Hansen-Reistrups originale tegninger til en Etlarfortælling. Illustrationen herunder er en original tegning/akvarel til Anna Erslevs fortælling "Smugfiskerens Søn", der udkom som en af Chr. Erichsens Børnebøger, der blev udgivet i år 1925.
Hansen-Reistrup tegnede illustrationer til flere af Chr. Erichsens forlags bøger.
Original illustration.
Original illustration af Hansen-Reistrup.


Store Bredstræde.
Store Bredstræde i Næstved. Tegning af Hansen-Reistrup. Oprindelig til ugebladet "Hver 8 Dag".
Bag ryggen, hvor kunstneren har siddet og tegnet, løber Susåen. Denne idyl fik lov til at eksistere
til engang i 1960'erne, hvor kommunen byggede en underjordisk parkeringsplads på stedet. Denne
parkeringsplads blev imidlertid ikke brugt på grund af hærværk, og blev efterfølgende fjernet igen,
og nu indgår området som en del af de nu frilagte arealer omkring Susåen.

Raderinger.

To ryttere.
"Nytaar 1918". Original radering af Hansen-Reistrup.

Kanetur.
"Fra Hansen-Reistrup. Nytaar 1912" Original radering.
Det kunne være oplagt at bruge dette lille tryk i forbindelse med
Augusta og Carit Etlars kanetur i Skåne. :-)

Sønnen Urban Hansen-Reistrup.

Postkort fra udstillingen.
Urban Hansen-Reistrup postkort fra udstillingen.
Sønnen Urban Hansen-Reistrup havde et stort virke som arkitekt i Næstved.
Han var arkitekten bag nogle af byens flotteste og mest markante bygninger, men også arkitekten til noget der slet ikke burde have været opført.

I 1935 fejrede Næstved by sit 80-års jubilæum. I forbindelse med dette jubilæum blev der opført en udstillingsby ved Næstveds nye Havn, på et areal på over 20 tønder land. "Den hvide By" blev udstillingen kaldt.

Denne udstillingsby, "Den hvide By", var Ulrik Hansen-Reistrup arkitekten bag.
Der blev skrevet meget om udstillingen, og der blev udgivet billeder og postkort. Billedet her til højre er et af Urban Hansen-Reistrups postkort fra udstillingen.
Det er Post og Telegrafvæsenets bygning på udstillingen, således som Urban Hansen-Reistrup mente en moderne bygning af den art skulle se ud.
Dog blev bygningen ikke så monumental i virkeligheden som den virker på tegningen.
Men hvilken udvikling er der dog ikke sket med postvæsenet siden da?
Fra en sådan bygning dengang - og til nutidens lange køer i et afsides liggende hjørne i den lokale "Brugs"!
Frimærket på postkortet.
Under udstillingen fungerede bygningen, og et postkort som det viste kunne købes inde i bygningens posthus, og her blev frimærket så stemplet med et specielt udstillingsstempel.

Da udstillingen efter en måneds forløb var slut, så rev man hele udstillingsbyen ned igen, bortset fra et enkelt hus, en privatvilla der var opført som en præmie for en af alle udstillingens besøgende gæster, og som til slut blev bortloddet. Denne villa eksisterer stadig.