Logo

Dette er et lille internt leksikon med forklaringer og oplysninger tilknyttet websiden.
Hvis du vil vide mere om emnet så brug Google eller Bing.


Oprettet 2015-08-31 19:39:19.
Emma Gad.

I vore dage forbinder man næsten udelukkende Emma Gad, med hendes bog "Takt og tone" der udkom i 1918.
Og så huskes hun for den daværende "husets bibel" "Vort Hjem", som udkom i 1903, og hvortil Anna Brosbøll skrev et kapitel om "Hjemmeundervisning".
 
Men Emma Gad var mere end det, hun var også journalist ved dagbladet "Politiken" og hun skrev og fik opført en hel del skuespil, og så hun skrev en lang række artikler.

Emma Gad.
Emma Gad.
Illustreret Familie-Journal. 19. april 1896.
Allers Illustrerede Konversations-Leksikon skriver i 1907 følgende om Emma Gad:
Emma Gad, dansk Forfatterinde, født den 21. januar 1852 i København, Datter af Grosserer Halkier og paa Mødrenes Side beslægtet med den norske Historiker Munch og Digteren A. Munch.
Ægtede 1972 den senere Kontraadmiral Urban Gad.
Det er navnlig som dramatisk Forfatterinde, at Fru Gad har gjort fortjent Lykke. Hun forstaaer at tage et ironisk Sigte paa det københavnske Samfundslig, men Ironien er ikke bitter og pessimistisk; den virker gennem en synd Humor, og revser de fejl og Skrøbeligheder som fremdrages, ved en godmodig Latter; Skrøbelighederne kommer derfor i Forfatterindens Lystspil til mere at tage sig ud som Latterligheder, og selv en kræsen Moral maa føle sig tilfredsstillet.
Af hendes Lyst spil nævnes som opførte paa Det kgl. Teater: "Et Aftenbesøg" (1886); "Et Stridspunkt" (1888); "En Advarsel" (1890); "Tro som Guld" (1893).
Paa Folketeatret: "Genklang" (1888); "I veldægtigt Øjemed" (1891); "Den mystiske Arv" (1906).
Paa Dagmarteatret: "Fælles Sag" (1889); "Et Sølvbryllup" (1890).
Navnlig det sidste 3 Akts Lystspil gjorde en overordentlig Lykke og opførtes under stort Bifald i hele Skandinavien.
Af senere Arbejder maa nævnes "Rørt Vande" (1895); "Aabent Visir" (1898) og endelig "Gadens Børn" med indlagte Gadeviser af Edv. Søderberg (1903).
Fru Gad har ogsaa paa andre Omraader vist stor Virksomhed; det er en hel Række Foreninger og Institutioner, af hvilke hun er Medlem ekker har taget Initiativet til. Hun sidder bl.a. i Forfatterforeningens Bestyrelse, er Medstifter af "Danske Dramatikeres Forbund", Formand for den af hende oprettede "Dansk Kunstflidsforening" m.m.
I 1905 hædredes hun med Fortjenstmedaillen i Guld.
- - - - - - - - - -

Denne leksikonwebside er kun påbegyndt. Der bliver formentlig på et senere tidspunkt nogle flere henvisninger her til Emma Gad fra CaritEtlar.dk.
Jeg vil da tilføje lidt flere relevante oplysninger hertil.
Skuespillet der er omtalt herunder, "Den mystiske Arv", nævnt i forbindelse med Carit Etlar og Augusta Etlars Gøngehøvding.

Et par billeder fra Emma Gads skuespil "Den Mystiske Arv":
Den mystiske Arv.  

Herover: Scenebillede fra "Den Mystiske Arv" på Folketeatret i 1903. Parrene i forgrunden er til venste: Dagmar Orlamundt og Jens Dorph-Petersen. Og til højre er det Ellen Aggerholm og Poul Reumert.

Billedet her til højre er Oda Nielsen som Fernanda i "Gadens Børn" på Folketeatret i 1903. "Fernanda" står med sin Cither som hun i skuespillet har byttet sig til for et kys. Kritikken fandt at Oda Nielsen sang Søderbergs indlagte viser "nydeligt".

Oda Nielsen havde succes som visesangerske og rejste i 1906 på tourné til USA med sin sang.
Oda Nielsen i "Gadens Børn".

Her er link til "Emma Gad websiden".
Tilføjet af: Henning Jensen.