Tre Fortællinger.
Carit Etlar

Forside | Indhold | Nyhedsmail | Om websiden | E-mail

"Tre Fortællinger".

"Tre jydske Fortællinger".

Indenfor i bogen, på titelbladet, er ordet "jydske" medtaget i titlen. Bogen er udgivet af "Jydsk Forlags-Forretning" af Albert Bayer i 1892.
Bogen indeholder disse tre fortællinger: "En glemt Pistol", "Bøgeløv", "En smuk Historie".

"En glemt Pistol" fortæller fra en tur med Mads Post:
Mads var Fragtmand, i den gode, gamle Tid, da der kun gik Post fra By til By to Gange om Ugen, da man kunde bruge tre Uger for at seile fra Fredericia til Kjøbenhavn, Nøisomhedens og de beskedne Fordringers Tid, da Dagvognen blev lovprist som en af de hensigtsmæssige Opfindelser, og den Reisende fandt det fortræffeligt, naar han om Aftenen var naaet otte Mil fremad, efter at have tilbragt Dagen fra Morgengry til Solnedgang paa Vognen.
"Bøgeløv" handler om Terkel Tømmermand der blevet bestilt til at opføre et tårn ved Bramdrup Kirke, men får kun kort tid til det. Tekels kone er netop død og de har et barn Ellen:
"See", sagde Ellen, "jeg er jo pukkelrygget, vidste I ikke det? Det er den største Ulykke, jeg har maattet friste i mine Dage. Naar de see mig paa Gaden, staa de stille og sige: Sikke En! og Drengene verfe Steen efter mig og raabe: Hende har Vorherre tegnet. Var jeg ikke en Krøbling, saa kunde jeg ogsaa arbeide og være til større Nytte for ham hjemme".
"En smuk Historie" er fortællingen om en vandretur sammen med Steen Steensen Blicher. Læs mere om Blicher her...
Steen Steensen Blicher var en forunderlig Natur, som altid laa i Strid med sig selv, han vilde, og han vilde ikke, han gav ligesaa let efter for enhver af sine egne Indskydelser, som han var utilbøielig til at følge Andres.

Indbindinges forside.     Titelbladet.


Gamle bøger.© www.CaritEtlar.dk - Websiden er sidst rettet den 27/02/2020 10:24:53