Sagn og Eventyr.
Carit Etlar

Forside | Indhold | Nyhedsmail | Om websiden | E-mail

Sagn og Eventyr.
Sagn og Eventyr.
Det forhåndenværende eksemplar har desværre en defekt indbinding og et skadet titelblad.

Udgivet på Steens Forlag i 1866.
Herunder er de forskellige Sagn og Eventyr ledsaget af nogle få ord der antyder handlingen og stedet.

Sagn.

"Polakkerhulen". Side 5.
Året er 1658. Og der var fremmede krigsfolk i landet. De erobrede Kolding Slot og jog svenskerne ud på Frederiksodde.

"Paaskemorgens Jagt". Side 11.
Hr. Palle Lynov boede på Rygaard i Sønderhald Herred og hans mark gik helt ned til Djur Sø.

"Kjeld". Side 18.
Sønden for Varde, nedad imod Ribe, ligger de sammenfaldne kæmpehøje, som bliver kaldt Røverkjælder. En aften kom en fremmed ind på herregården Endrupholm ved Varde, Og den fremmede der hed Kjeld, blev en måned på Herregården.

"En Valfart". Side 27.
I det nordlige Ribe Stift ligger der en gammel grundmuret gård, der blev kaldt Gudum Kloster. Den sidste ejer, som hed Resen, overlod ejendommen til sin søn der kun var 16 år da faderen døde.

"Klaus Skolemester". Side 30.
I en egn af Jylland har man et gammelt mundheld "Han er saa klog som Klaus Skolemester". Klaus Skolemester skulle have levet nede i Bølling sogn, da svenskerne under Thorstensson kom hertil. Den svenske general indlogerede sig på en herregård ved Deibjerg, og murede der sine penge inde.

"Glog og Eiler". Side 37.
Oppe ved Limfjorden boede en mægtig Herre, ham de kaldte Kongen på Furland

"Djævelens Kro". Side 44.
I Ringkøbing Amt ligger Ulvborg Herred, og der boede en herremand som sendte sine får ned på Madum Enge for at græsse.

"Mosemanden". Side 50.
Engang sad der en lille hyrdedreng ude på heden i en stendysse.

"Næssekongen". Side 62.
En god halv mil fra Fredericia, hvor bondebyen Egeskov ligger, stod engang en herregård af samme navn. Dens sidste ejer var Lars Brockenhuus.

"Jens Gylding som slog sin Fader". Side 75.
Der er endnu et sagn om Nebbegaard, som hver mand på egnen ynder at fortælle. Der boede engang en mand på gården, han hed Jens Gylding. Han var ung da han kom til stedet, og havde ikke bragt det videre fremad siden.

"Tre Nagler af en Rustning". Side 81.
På Hønneberg boede engang en Herremand der hed Vissert Dam. Han var nylig bleve gift og levede et lykkeligt liv med sin unge hustru.

"En Dronning". Side 94.
I Ringkøbing amt ligger Lønborggaard, som de siger har været omgivet af volde og grave i gamle dage. En aften, for mange år siden, kaldte herremanden på sin foged og sagde til ham: "Du kommer til at køre op til Deiberg og hente os en kvinde som kan signe og måle den lille, når vi når så vidt".

"Ulles Sønner". Side 105.
I Skanderborg Amt, Dover sogn, ligger landsbyen Hjelmslev, kaldet efter en herremand ved navn Hjelm, som boede der og byggede Dover kirke. I udkanten af Hjelmslev boede dengang en rig gårdmand som hed Ulle.

"En klog Borgermester". Side 113.
En aften faldt der stærk regn i Horsens. Folk skyndte sig hjemad og gaderne blev tomme. Ud til en smøge gik der et vindue fra det ene hus og en loftluge fra det andet. Da regnen var stærkest, kom en ung karl frem i loftlugen, stak hovedet ud, og tog derefter en kæp, og bankede på vinduet overfor.

Eventyr.


"Høifolket". Side 135.
Der var engang en Karl og en Pige som tjente sammen på en herregård ved Klode Mølle i Lysgaard herred. De fattede godhed for hinanden, og da de begge var tro og ærlige, holdt deres herskab meget af dem og gjorde deres bryllup.

"Livets Fugl". Side 141.
Der boede engang en konge i Vendsyssel, han havde tre sønner. Du to artede sig vel og var faderens glæde, den yngste derimod var vil og ulydig og ville ikke lære noget.

"Fosterbrødrene". Side 157.
Der var engang en fattig husmand, hvis kone havde født ham en søn. Pludselig en dag havde de to børn, uden at forældrene kunne begribe hvor det ene var kommet fra.

"Bjergmandens Jens". Side 166.
Der var engang en fattig husmand, hvis jordlod grænsede op til en mark, som hørte bjergfolkene til. Hver gang der kom et af husmandens kreaturer over på bjergmanden lod, tog han det med sig ind i højen.

"Svends Historie. Side 175.
Engang boede der en husmand ude på alheden. Da vinteren kom, led han og konen nød. Til sidst måtte de forlade hus og hjem for at tigge.

"Klaus Soldat". Side 197.
Der var engang en Konge som ønskede at vide hvad det var for et foster hans dronning gik med. Han lod hente en kone, der kendte til de sorte kunster, og hun spåede ham, at dronningen skulde føde to prinsesser.

"Hans fra Aabjerg". Side 205.
På Aabjerg i Ringkøbing amt boede der engang en herremand som efter sin død spøgte noget så forskrækkeligt. Den kloge præst fra Hammerum var flere gange blevet tilkaldt for at få ham manet ned i mosen.

"Karens Søn". Side 208.
I landsbyen Erritsø ved Fredericia boede engang en fattig kone. Da hun en aften sad inde ved rokken, stod der pludselig en lille mand foran hende og spurgte om hun ville følge med og hjælpe hans kone.

"Bjergmandens Hammer". Side 214.
Engang var der stor hungersnød i landet. På den tid boede der en fattig husmand ude på heden. En dag sagde han til sin søn, at han ikke kunne føde ham længere, og at han derfor måtte drage ud i verden for at skaffe sig sit underhold.

"Gjengangeren". Side 221.
Oppe i landet boede der engang en rig præst. I samme by boede der også en fattig degn. En aftenstund sad degnen og rådslog med sin kone om, hvad de skulle gøre og fik så det indfald at gå over til præsten og tage hans stud.

"Brødrene fra Hornsyld" Side 227.
Der boede engang en gårdmandenke i Hornsyld. Da hun blev enke, skiftede hun med sine tre sønner. Den ældste fik gården med besætning og redskaber, den yngste fik kun nogle penge og en lille lod op til broderens mark.

"Fattigmands Lykke". Side 241.
Der var engang en Bondedreng, som gik i dagleje hos en gerrig gårdmand. Da drengen havde hjulpet med at slagte, bad han om lidt kød til at tage med hjem til sine forældre. Boden kastede et stykke over til ham og sagde: "Tag dette og gå ad helvede til". Det tog drengen, der var lidt enfoldig, bogstaveligt.

"Singebok". Side 248.
Nede ved Lejerskov, hvor man ser de mange gravhøje, boede der engang en fattig mand, som hed Mogens. Hans hustru var ung, og Mogens holdt meget af hende og hun af ham. Engang Mogens havde været til marked i Kolding, kom han hjem og så at konen var borte.

"Nattergalens Varsel". Side 271.
En ridder skikkede sin søn hen til, en klog mand for at sønnen kunne blive optugtet. Da Trygge, som drengen hed, havde været borte i syv år, ville ridderen se ham igen, og sendte bud efter ham.


Indholdsfortegnelsen.
Indholdsfortegnelsen bag i bogen.
© www.CaritEtlar.dk - Websiden er sidst rettet den 27/02/2020 10:24:53