Prangeren.
Carit Etlar

Forside | Indhold | Nyhedsmail | Om websiden | E-mail

"Prangeren".

"Lystspil i een act" af Carit Etlar.


Forsiden.
Forsiden af det lille skuespil. Ikke indbundet.
Udgivet af Steen og Søns Forlag i København i 1863.

Handlingen foregår i Jylland omkring 1650.
Og der er anført: "Stykket maa ikke, uden Forfatterens Samtykke, opføres paa noget af Provindstheatrene".

Personerne er:
Tyge Høg Arensborg.
Marved Høg, hans hustru.
Christine Høg, deres datter.
Junker Holger.
Palle Bruus til Jerminde.

Scenen er:
Aften. En havesal med udgang i baggrunden til en oplyst have. To døre paa siderne. Langt borte høres af og til en dæmpet musik. Det er melodien til folkevisen "En deilig, ung Ridder".
En festklædt Christie sår i døren og lytter til musikken:

Holger kommer ind: "Er Du alene?"
Christine: "Ja, men jeg vil blot lade Dig vide, at alle vore Gjæster komme paa Øieblikket."
O.s.v

Det er en kærlighedshistorie om en ung pige der er lovet væk til en anden. Men det er et lystspil, så historien ender ikke tragisk.
Navnene og stederne har Carit Etlar ikke være så omhyggelig med i dette lille skuespil:

Palle Bruus til Jerminde. Her er formentlig både navnet og stedet "opfundet" af Etlar.
Tyge Høg er er historisk knyttet til Nordjylland. Og ikke til Arensborg, som er det ældgamle navn for Koldinghus.
Jørgen Skeel er historisk tilknyttet Sostrup og Gammel Estrup på Norddjurs. Og ikke som her i skuespillet: Gripsholm, som ligger ca. 50 kilometer vest for Stockholm.

Folkevisen.

Ved at bruge den gamle folkevise "En deilig, ung Ridder" ved skuespillets begyndelse, røber Carit Etlar handlingen.
Teksten til folkevisen lyder således:
En dejlig, ung Ridder i Lunden mon gå,
En Adelsmands Datter så tænkte han på.
Han hende ville ægte og tage til sin Brud,
For hun var så ung, og så yndig så hun ud,
For hun var så ung, og så yndig så hun ud.

Den Ridder til Jomfruens Fader gik ind:
"Så stærkt eders Datter mig ligger på Sind.
Kun hende vil jeg ægte og tage til min Brud,
For hun er så ung, og så yndig ser hun ud,
For hun er så ung, og så yndig ser hun ud".

"Herr Ridder, Herr Ridder, I beder en Hind,
Men fremmede Skytter har fanget den ind.
Min Datter er trolovet, hun er en Hertugs Brud,
For hun er så ung, og så yndig ser hun ud,
For hun er så ung, og så yndig ser hun ud".
Allerede i 1859, fire år før skuespillet, havde Edvard Lembcke i Sønderjylland sat nye ord til denne folkevise. Når man nu læser Lembckes digt, så kender man straks melodien:
Vort Modersmål er dejligt, det har så mild en Klang,
Hvormed skal jeg ligne og prise det i Sang?
En højbåren Jomfru, en ædel Kongebrud,
Og hun er så ung, og så yndig ser hun ud,
Og hun er så ung, og så yndig ser hun ud!
O.s.v.

Gamle bøger.


© www.CaritEtlar.dk - Websiden er sidst rettet den 27/02/2020 10:24:53