"Medens de kæmpe". Fortællinger af Carit Etlar.
Carit Etlar

Forside | Indhold | Nyhedsmail | Om websiden | E-mail

"Medens de kæmpe".
Bagsiden af bogen.
1. Udgaven.

Novellesamling af Carit Etlar.


"Medens de kæmpe" indeholder disse 4 fortællinger:
  • To Beilere.
  • Pouls Drømme.
  • En Skattegraver.
  • For gammel.

Bogen udkom første gang på Steen og Søns Forlag i 1860. (Der er flere steder på Internettet nævnt årstallet 1862, men på titelbladet står der 1860).

Senere genudkom bogen på Pios forlag i 1893. Og senere igen blev bogen udgivet af Chr. Flor i 1913.
Man må sige til begge disse sidste udgivelser, og til Augusta Etlars ros, at der ikke er rettet eller skrevet tilføjelser til fortællingerne.Selv den sidste udgave er lig originalen, bortset fra at den er trykt med latinske bogstaver.


- - - - - - - - - - ooo0ooo - - - - - - - - - -

"To Beilere".

Fra Illustreret Tidende...
"Illustreret Tidende" Den 14. juli 1861. side 330.
Denne første lille fortælling i samlingen "Medens de kæmpe", blev trykt i "Illustreret Tidende" i 1861, kort efter at bogen som indeholdt fortællingen var udkommet.
Den udgave du her kan downloade er efter "Illustreret Tidende", men en en flygtig sammenligning giver det resultat, at begge versioner er identiske.

Det er en mesterligt skrevet lille historie.
Der ligger, under læsningen af den, hele tiden en undertone af frygt og ildevarslende forventning om, hvad der mon nu sker.
Og efter læsningen funderer man over fortællingens slutning? Var de alle vindere eller tabere, og hvem var der flest af - og hvad skulle der have været hvisket?

Denne lille novelle er helt på højde med datidens internationale forfatteres små fortællinger, Etlars samtidige, såsom Guy de Maupassant, Gogol, Anton Tjekhov o.s.v.

Som så ofte bruger Etlar en kendt lokalitet. Her er det skovene mellem Himmelbjerget og Silkeborg, og ligeledes er der sat navn på mange af egnens andre lokaliteter.
Tiden præciserer Etlar ved at nævne "Den russiske Prinsesse" i Horsens. "Det russiske Hof" boede i Horsens mellem 1780 og 1807.

Denne lille fortælling udkom senere som en selvstændig lille fortælling på Gads Forlag i 1874, og er efterfølgende medtaget i flere andre samlinger, f.eks. Kunstforlagets "Mine kæreste ældre Fortællinger" fra 1912.

Du kan læse eller downloade "To Beilere" her...


- - - - - - - - - - ooo0ooo - - - - - - - - - -© www.CaritEtlar.dk - Websiden er sidst rettet den 27/02/2020 10:24:53