Abram, Isak og Jakob.
Carit Etlar

Forside | Indhold | Nyhedsmail | Om websiden | E-mail

"Abraham, Isak og Jakob".

"Danske Læsestykker for skolernes lavere og mellemste Klasser".


Læsebog.
Titelbladet.
Udgivet af Gyldendals Forlag i 1884.
I denne skolebog fra 1884, "Danske Læsestykker for skolernes lavere og mellemste Klasser" udgivet af Borchsenius og Winkel Horn, er denne lille fortælling, "Abraham, Isak og Jakob" af Carit Etlar, medtaget. En barsk historie om den uvelkomne befolkningsgruppe skøjerne, eller taterne om man vil, der flakkede rundt i de øde egne af Jylland. Her jagtede og jagede man dem, og som Etlar slutter fortællingen:

Saaledes have de levet blandt os, dette fremmede og ulykkelige Folk, i henved fire hundrede Aar, en Stat i Staten, en fredløs Hob, som man straffede, fordi de krænkede Love, ingen havde lært dem at kjende, som man jog med Jægere og Hunde og førte fra Lyngheden ind i Tugthuset, fra Tugthuset ud i Heden igjen. Deres Haand var mod alle og alles mod dem. Ingen véd, hvor fra de kom, heller ikke hvor de gik.

Disse skøjere, tatere, er der blevet forsket en del i, og ligeledes i deres sprog, det rotvælske Sprog.

Helt enighed om hvem de var og hvor de kom fra, har der ikke været, men at det ikke var eet sammentømret folk med een fælles oprindelse, er nok det nærmeste man kan komme.
Men at fælles nød og skæbne har gjort dem til en fælles flok, med en streng selvjustits, og en grusom retfærdighedssans, er der næppe tvivl om.
Nogle er formentlig nok kommet udefra, og de er så her i landet suppleret med udstødte, og fattige, og småforbrydere.

Fortællingen er genudgivet i flere samlinger under titlen "Abraham Musen og hans Sønner".
Første genudgivelse var i Bogforlagets "Mine kæreste danske Fortællinger" fra 1897.

Du kan læse eller downloade fortællingen her, hvis du har logget ind...- - - - - - - - - - ooo0ooo - - - - - - - - - -

© www.CaritEtlar.dk - Websiden er sidst rettet den 27/02/2020 10:24:53