Augusta Carit Etlar. Forfatterskab.
Carit Etlar

Forside | Indhold | Nyhedsmail | Om websiden | E-mail

Augusta Carit Etlars forfatterskab.

En begyndende oversigt.

Her vil komme tilføjelser og rettelser. Alle Augusta Etlars teaterbearbejdelser er heller ikke medtaget endnu.

I 2. bind af Augusta Etlars egne erindringer, "I Samliv med Carit Etlar", på allersidste side, side 252, citerer hun sin mand:

Deklaration.
Min Hustru Olga Augusta har alene uden Medarbeide fra min Side udarbejdet "Mine Minder".
"Fanøfolk" er ligeledes hovedsagelig hendes Værk. Ligesaa de tre Korsikanske Fortællinger og "Et Sandskorn" i "Mine kjæreste Fortællinger fra Fremmede Lande"
Min Hustru Olga Augusta har uden nogetsomhelst Medarbeide fra min Side alene skrevet og forfattet "Bjørneæt".
Min Hustru Olga Augusta har uden nogetsomhest Medarbeide fra mig alene forfattet "Fredsfyrsten".
Min Hustru har tillige uden min Hjælp dramatiseret "Gjøngehøvdingen", "Baadsmanden og hans Drenge", "Smugleren", "Bjørnstad".
Disse nævnte værker er selvfølgelig hendes Særeie.
Carl Brosbøll.


Der står "Bjørnstad" som værende en af Augusta Etlars bøger! Mon ikke der menes "Bjørneæt"? Kan det være en fejl fra Augusta Etlars side, eller er det "sætternissen der har været på spil"?


Udgivelser. Forlag. År.
"Strænge Vilkaar". - Under pseudonymet August Lazogas.
  I "Nordisk Tidsskrift for almendannende og underholdende Læsning". Fra side 1.
Gyldendal - Hegel 1876.
"Den ellevte Time". - Fortælling af August Lazogas. Illustreret Tidende.
Fra 21. maj.
1876.
"Bølgeslag". - Under pseudonymet August Lazogas. Gyldendal 1877.
Indhold: "Valpurga", "Ved Færgestedet", "Else Bildes Kjæreste", "Den ellevte Time", "Juan Ygnes".
"Langvejs fra". - Under pseudonymet August Lazogas. Schubothe 1880.
"Savanarola og Gadesangersken". - Under pseudonymet J. E. Cart. Hagerup 1894.
"Carit Etlars Minder fortalte af ham selv". - Carit Etlar og Augusta Carit Etlar. Nordisk Forlag 1896.
"Troens Blomst". - Under pseudonymet J. E. Cart. Jydske Forlag 1898.
"En Skriftefader". - Fortælling under navnet Carit Etlar. Dagens Nyheder
1. januar.
1899.
"Fredsfyrsten". - Under navnet Carit Etlar. Nordisk Forlag 1899.
"Julegaasen og andre Æventyr". - Under pseudonymet J. E. Cart. Jydske Forlag 1899.
"Karl den Tolvtes Stjerne". - Under navnene Carit Etlar og Augusta Carit Etlar. 1900.
"Smugleren". - Under eget navn: Augusta Carit Etlar. Hagerup 1901.
"Der Friedensfürst". - Med Carit Etlars navn. Føljeton begyndende den 31. maj 1901. Norddeutsche allgemeine Zeitung 1901.
"Alheden". - Under Carit Etlars navn. Illustreret Familie-Almanak Danmark. 1902.
"Skum". - Under eget navn: Augusta Carit Etlar. Jydske Forlag 1902.
"Carit Etlars Juleaften og sidste dage". - Under eget navn: Augusta Carit Etlar. Jydske forlag 1902.
"Gøngehøvdingen og Salomon Baadsmand". - Carit Etlar og Augusta Carit Etlar. Erichsen 1906.
"Peder Tordenskjold". - Carit Etlar og Augusta Carit Etlar. Erichsen 1906.
"Carit Etlars Minder fortalte af ham selv". - Carit Etlar og Augusta Carit Etlar. Erichsen 1907.
"Børnenes bedste Eventyrbog". - Under eget navn: Augusta Carit Etlar.   1908.
"De smukkeste Eventyr". - Under eget navn: Augusta Carit Etlar.   1908.
"Strid og strenge Tider". - Under eget navn: Augusta Carit Etlar.   1913.
"Gøngehøvdingen og Dronningens Vagtmester". - Under Carit Etlars navn. Kunstforlaget 1914.
"Carit Etlars Minder fortalte af ham selv". - Carit Etlar og Augusta Carit Etlar. Kunstforlaget 1914.
"I samliv med Carit Etlar" I og II. - Under eget navn: Augusta Carit Etlar. Branner 1924.
"Folkescenen". - Under eget navn: Augusta Carit Etlar. Møllers Bogtrykkeri 1925.


Skuespil. Forlag. År.
"Bjørneæt". - Skuespil. ? ?.
"Peder Wessel og Salomon Baadsmand". - Opført Casino og i provinsen. Chr. Erichsen 1894.
"Gjøngehøvdingen". - Casino, Aarhus Teater, Odense, og 7 provinstourneer efter 1907. Chr. Erichsen 1898. (?)
"Fangen paa Kalø". - Casino, Aarhus, Odense, og 4 provinstourneer. ? 1908.
"Smuglerens Søn". - Casino, Aarhus, Odense, og 4 provinstourneer. ? 1908.
"Krybskytten". - Sønderbros Teater, og 2 provinstourneer. ? ?
"Junkeren paa Agersbøll". - ?. ? ?


Gamle bøger.


© www.CaritEtlar.dk - Websiden er sidst rettet den 27/02/2020 10:24:53