Bjørneæt.
Carit Etlar

Forside | Indhold | Nyhedsmail | Om websiden | E-mail

"Bjørneæt".
Denne webside er kun påbegyndt og en væsentlig opdatering forestår.

Føljeton-romanen.
Den originale føljetonudgave i en privatindbinding.
Trykt i "Modersmaalet", i Haderslev i 1898.

"Bjørneæt" som føljeton.

Augusta Etlars roman "Bjørneæt" udkom første gang som en føljetonudgave i "Modersmaalet" i Haderslev i 1898.

Citat fra Augusta Etlars "Et Samliv med Carit Etlar", første bind side 84, hvor Augusta Etlar i fantasien ser for sig sin egen Carit Etlar som værende den gamle eneboer Bjørnstad i "Bjørneæt":
  Da jeg første Gang fuldt udviklet gennem en snart 30årig, streng Digterskole skrev "Bjørneæt", kunde jeg endelig give mig fuldt hen i Værket, de store Linjer kunde jeg følge, den indre Verden blev ikke plumret, de fine Traade ikke brudt, og i Hovedfiguren Bjørnstad syntes jeg i hans sidste Eneboeraar oppe i Bjergensomheden, med min store gamle Eneboer vandrende ude i Haven mellem Blomster og Hunde, at have udtalt noget af det, jeg i Ungdommen drømte om at skrive.
Med sætningen den "30årige strenge Digterskole" mener Augusta Etlar selvfølgelig sit 30-årige samliv med Etlar.

"Bjørneæt - Nationalhistorisk Roman".

Som bog udkom "Bjørneæt" på Det Nordiske Forlag, også i 1898.
I udgivelsen fra Det Nordiske Forlag begynder fortællingen med et citat fra Augusta Etlars erindringsbog om Carit Etlar: "Carit Etlars Minder":
  Om OLE SVENDSEN BAKKE fortælles i "Carit Etlars Minder" følgende:
En af hans (Brosbølls) tidligste Erindringer fra Hjemmet er, at der paa Væggen i Storstuen hang et Billede af Ole Svendsen Bakke, den tapre Klokker fra Id, der blev berømt som Partigænger i den store nordiske Krig under karl den Tolvtes Indfald i Norge.
  Formodentlig er Ole Svendsen Bakke Farfader i Brosbølls Moder, den norske Præstedatter, Ursula Svendsen, og saaledes i dobbelt Forstand Stamfader til vor danske "Gjøngehøvding", idet Duften af den tapre Klokkers Bedrifter saa at sige aflagredes i dette Hjem. Der fortælles at Drengen Carl plejede at krybe op i Sofaen, for ganske rolig paa sine Knæ at ligge og betragte Billedet. En Aften sagde han meget rørt, da han blev commanderet iseng:
Jeg lover Dig, Du Mand fra Id,
Jeg skal Dig ligne med al min Flid".
Dedikation.

Derefter følger i bogen en trykt håndskreven dedikation skrevet af Carit Etlar selv, og det til trods for at det ikke er ham selv der har skrevet bogen:
  Denne Bog staaer for mig som det af
mine Værker, der sammentrænger belyser
Aanden i min hele Digtning.
  Jeg tilegner denne Bog i inderlig
Taknemmelighed de to herlige norske Kvinder,
som jeg skylder livet og min bedste Lykke.
  Min hustrus Moder,
Jægermesterinde Sophie Hedvig Schultz,
født Cappelen.
og min egen Moder,
  Ursula Magarethe Brosbøll,
født Svendsen.
  Æret være Deres Minde!
19/8 1898.
Denne håndskrevne dedikation er ikke i føljetonudgaven i "Modersmaalet" i Haderslev.

Augusta Etlars bog "Bjørneæt" ligger på Project Gutenberg i flere forskellige formater.

Notits i amerikansk avis.
Fra "Racine Journal" i Racine, i Wisconsin i USA.
Den 16. november 1899, side 12.
"Bjørneæt" blev udsolgt i løbet af 1899, og et nyt oplag blev trykt og gjort klar til julen 1899.
Helt ovre i Amerika blev dette nye oplag bemærket - og nævnt.
At Carit Etlar var populær i USA skyldtes at han repræsenterede det forgangne danske, dansk nationalromantik, og de færreste vidste, eller havde dengang bemærket, at "Bjørneæt" ikke var skrevet af Etlar selv, men af hans hustru Augusta Etlar.

"Bjørneæt" blev genudgivet på Chr. Erichsens forlag i 1909, og med tegninger af Poul Steffessen.

Gamle bøger.

© www.CaritEtlar.dk - Websiden er sidst rettet den 27/02/2020 10:24:53