Satire fra "Klods Hans" om Augusta Carit Etlar.
Carit Etlar

Forside | Indhold | Nyhedsmail | Om websiden | E-mail

Satire.

Satire fra "Klods Hans" om Augusta Carit Etlar."

Fra vittighedsbladet "Klods Hans" søndag den 29. september 1901. Hvem forfatteren til digtet er, ved jeg ikke. "Thersites" er ikke nævnt i Ehrencron-Müllers "Anonym og Pseudonym-Lexikon" fra 1940.

"Thersites" er ifølge Gyldendals "Store Danske": "En i Iliaden meget uvenligt skildret aitoler, der opfordrer grækerne til at opgive Den Trojanske Krig og vende hjem".
Så digtet kan udlægges som en grov opfordring til Augusta Etlar, om at stoppe kampen for Etlar og i stedet blive sig selv.
Tegningerne er formentlig af Alfred Schmidt.

Driller de gamle bogstaver, så har jeg skrevet en "oversættelse" under billedet.

 Forside.

                                Digterens Hustru.

                                Motto: Es war ein alter König.

                                    Der levede en Gang en brav
                                    Poet af Folkets Naade.
                                    Og dog! Hvem egentlig han var,
                                    det var, det er en Gaade.

                                    Den gamle, gode Digtermand
                                    tog sig en Viv til Huse.
                                    Hun blev hans Kone, Plejerske,
                                    ja, mer' end det: hans Muse.

                                    Først fik hun Mandens Døbenavn,
                                    Hans Titel og hans Stilling
                                    og siden hans Forfatternavn
                                    ved kongelig Bevilling.

                                    Hun hjalp ham med hans Digtekunst,
                                    og det blev snart saa broget,
                                    at Folk var ganske vild paa hvem,
                                    der laved' hvadfor-noget.

                                    Da Manden i sin Grav var lagt,
                                    blev Enken vel ved Muffen,
                                    thi hun fandt firehundred' Bind
                                    utrykte, gemt i Skuffen.

                                    Og dog blev hun, trods Gods og Guld,
                                    en stille, ensom Dame,
                                    fordi hun arved' Mandens Flid
                                    og Sky for al Reklame.

                                    Nu hendes Ry med Mandens Ry
                                    i Mindets Hal mon tone,
                                    og ingen ved, hvem der er hvem,
                                    hvem Digt'ren, hvem hans Kone.

                                                 Thersites.
                                    

© www.CaritEtlar.dk - Websiden er sidst rettet den 27/02/2020 10:24:53