Niels Kjeldsen. 1864.
Carit Etlar

Forside | Indhold | Nyhedsmail | Om websiden | E-mail


Niels Kjeldsen.

Denne tragiske hændelse trak spor langt ind i 1900-tallet.

Berlinske Tidende havde den 8. marts 1864 følgende lille notits:

Af et Brev fra Veileegnen, dateret den 6te Marts, meddeles Følgende i Fyens Stiftst.: Den Dragon, der kæmpede saa tappert mod fire preussiske Husarer ved Blaakjærskov, men tilsidst blev overvunden og skrækkelig mishandlet, heed Niels Kjeldsen. Efter at have revet Hjelmen af ham, som de bortførte som Seierstrophæ, lode Fjenderne hans lemlæstede Lig ligge; en Bonde bragte det ind til Veile, hvorfra det hjembragtes af Faderen, en Gaardmand i Give Sogn, 3½ Miil nordvest for Veile, hvor det idag med megen Høitidelighed blev begravet. Over den Faldnes Baare, saavelsom i Kirken og ved Graven vaiede mange Dannebrogsflag. En Anden af Sognets Sønner er i preussisk Fangenskab i Magdeborg.

Niels Kjeldsen.
Frants Henningsen: "Niels Kjeldsen"
Der findes så mange gengivelser af dette maleri.
Her er det fra forsiden af en apotekerkuvert fra Give Apotek.

Denne hændelse blev 35 år efter krigen, omkring 1900, til maleriet herover, malet af Frants Henningsen og ophængt på Frederiksborg Slot.
Dette maleri blev i mange år efterfølgende et stridsemne efter ophængningen. Slagsmålet stod om hvorvidt maleriet var malet over en usand myte, eller ej. Det blev en strid i datidens nyhedsmedier om det rigtige eller det forkerte i historien om Niels Kjeldsen. Resultatet på striden blev at maleriet i 1913 blev fjernet fra Fredensborg Slot, som værende en historieforfalskning.

Imidlertid var historien om Niels Kjeldsen blevet en så stor del af fortællingen om krigen 1864, at for at råde bod på den nu manglende illustration, så blev det et nyt billede af Hansen Reistrup, "En tapper Dragon", der blev brugt, bl.a. i den illustrerede almanak "Danmark 1914", året som også var 50-året for krigen.
En tapper Dragon.
"En tapper Dragon". Efter maleri af Hansen-Reistrup.
Gammelt postkort fra begyndelsen af 1900-tallet.

Striden om Frants Henningsens oprindelige maleri endte med, at i 1931 blev Rasmus Christiansen hvervet til male et nyt maleri "Niels Kjeldsens Kamp", som (vistnok stadig) er udstillet på Koldinghus Slotsmuseum.
Dette nye maleri, samt lidt mere om fejden, kan ses og læses på denne pdf-fil fra forsvaret.dk hvor der også nederst er en gengivelse af Rasmus Christiansens nye billedversion af denne tragiske hændelse.© www.CaritEtlar.dk - Websiden er sidst rettet den 21/07/2018 16:59:01